Biuro Nauki

Aktualności

Krakowskie Konferencje Naukowe 2019

  • access_time 25 stycznia 2019
  • person Paweł

Po raz dziewiąty rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy.

Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbędą się w Krakowie w terminie między 1 kwietnia a 30 listopada 2019 r.  i będą trwać minimum 2 dni.

Kwota ogólna przeznaczona na sfinansowanie programu w 2019 roku:  350.000 zł.

Nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

W przypadku organizacji konferencji spełniającej ww. warunki uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Nauki  (pok.103) ,  w terminie do 12 lutego 2019 r.  2 egzemplarzy wypełnionego wniosku, podpisanego przez Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub Koordynatora konferencji. Wnioski w formie papierowej zostaną zbiorczo przekazane do PAU
Jednocześnie proszę o wysłanie przez redaktora wniosku wersji elektronicznej w postaci wypełnionego formularza PDF najpóźniej do 15 lutego 2019 r. na adres:  kkn@pau.krakow.pl

 

więcej informacji na stronie PAU