Biuro Nauki

Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu „DIALOG”

  • access_time 1 lutego 2019
  • person administratorbn

Uprzejmie informuję, że się z dniem 25 stycznia 2019 MNiSW rozpoczęło nabór nabór wniosków w ramach programu „DIALOG”.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru wniosków.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

„Doskonałość naukowa”

„Nauka dla innowacyjności”

„Humanistyka dla rozwoju”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji na stronie MNiSW oraz w komunikacje Ministra