Biuro Nauki

Aktualności

Miniatura 2 – wyniki konkursu, lista nr 9

  • access_time 4 lutego 2019
  • person administratorbn

Uprzejmie informujemy, że do grona laureatów konkursu Miniatura 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyła p. dr Wiktoria Kudela-Świątek z Instytutu Historii i Archiwistyki.

Projekt został zakwalifikowany do finansowania z listy nr 9

tytuł projektu: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1864-1917 na Ziemiach Zabranych.

przyznane środki: 47 790 złotych

 

Krótki opis projektu.

Działanie naukowe, które jest przewidziane do realizacji to badania wstępne w bibliotekach i archiwach w kraju i zagranicą mające na celu zweryfikowanie szeregu hipotez badawczych stawianych na podstawie literatury przedmiotu w odniesieniu do tytułowego tematu. Moje spojrzenie na przemiany cywilizacyjne i wieloetniczne sąsiedztwo na Ziemiach Zabranych, którego aktorami społecznymi m in. byli polscy i rosyjscy ziemianie jest postrzegane w optyce metodologicznej proponowanej niegdyś przez Fernanda Braudela. Wykorzystując jego koncepcję długiego trwania w historii, postrzegam relacje pomiędzy przedstawicielami ziemiaństwa dwu grup narodowościowych na tym samym terenie w długiej perspektywie czasowej (1864-1917) jako takiej, która umożliwia przeanalizowanie przemian struktur społecznych. W zamierzeniu moim jest w dalszych badaniach stworzyć studium historyczne na temat wzajemnych wyobrażeń, nastrojów, przekonań, światopoglądów ścierających się w życiu codziennym na przełomie XIX i XX w. na tym terenie. Tu zaś będą mnie interesowały zarówno pamiętniki spisane w języku polskim, jak i rosyjskim, lektura których umożliwi nakreślenie wskazanych kontekstów społecznych”

 

wyniki konkursu MINIATURA 2