Biuro Nauki

Aktualności

Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza

  • access_time 7 lutego 2019
  • person administratorbn

Od stycznia do maja 2019 r. Uniwersytet Pedagogiczny realizuje projekt finansowany w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” ,  którego celem jest przeprowadzenie badań i analiz ukierunkowanych na opracowanie długofalowych założeń planu rozwoju Uczelni w zakresie:

  1. poprawy jakości i zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności prowadzonych badań naukowych,
  2. podniesienia jakości kształcenia na I i II  stopniu studiów i w planowanych szkołach doktorskich,
  3. wprowadzenia projakościowych, nowoczesnych i elastycznych rozwiązań organizacyjnych służących ułatwieniu współpracy międzynarodowej  z najlepszymi ośrodkami naukowymi oraz rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

 

Projektem kieruje prof. dr hab. Mariusz Wołos  – Prorektor ds. Nauki

 

więcej  informacji o konkursie