Biuro Nauki

Aktualności

NCN – otwarte konkursy

  • access_time 9 lipca 2019
  • person administratorbn

Biuro Nauki uprzejmie informuje o otwartych konkursach  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkursy krajowe:

MAESTRO11 – projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

SONATA BIS 9   projekty badawcze w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

UWERTURA4 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.
Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

 

Konkursy międzynarodowe:

ALPHORN – międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Swiss NationaL Science Foundation, zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure –„LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Po złożeniu wniosku wspólnego do systemu mySNSF należy złożyć wniosek krajowy w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF). Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r.
Wniosek krajowy może być złożony do NCN do 8 października 2019 r.

MOZART – międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung -„FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure – „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

M-ERA.NET 2 CALL 2019 – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy (Kalabria).