Biuro Nauki

Aktualności

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane – nowy program MNiSW

  • access_time 1 sierpnia 2019
  • person administratorbn

Biuro Nauki informuję o nowym programie ogłoszonym przez MNISW. Podstawą programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Program nie ma charakteru konkursu.  Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. W przypadku takich projektów wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiąca wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi musi być wyrażona kwotowo.

 

więcej informacji