Biuro Nauki

Aktualności

Krakowskie Konferencje Naukowe 2020.

  • access_time 4 lutego 2020
  • person administratorbn

Biuro nauki uprzejmie informuję o uruchomieniu  inicjatywy – Krakowskie Konferencje Naukowe. Inicjatywa skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy.
Z zgodnie z założeniem planowana konferencja ma odbyć się w Krakowie i musi trwać min.2 dni – w okresie od 16 marca do 10 grudnia 2020 r.

Zgodnie z warunkami programu wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej i drukowanej wg wzoru dostępnego na stronie  http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe.

W przypadku organizacji konferencji spełniającej ww. warunki uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Nauki  (pok.102) ,  w terminie do 6 lutego 2020 r.  2 egzemplarzy wypełnionego wniosku, podpisanego przez Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub Koordynatora konferencji.  Wszystkie złożone wnioski zostaną zbiorczo przekazane do PAU. Jednocześnie proszę o wysłanie przez redaktora wniosku wersji elektronicznej w postaci wypełnionego formularza PDF najpóźniej do 10 lutego 2020 r. na adres: kkn@pau.krakow.pl.

Więcej informacji na stronie PAU