Przejdź do treści

NAWA. Granty Interwencyjne.

NAWA. Granty Interwencyjne.

Biuro Nauki uprzejmie informuje o drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA na finansowanie projektów, których szybkie zrealizowanie może pomóc w rozwiązaniu postawionego problemu badawczego.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym w systemie teleinformatycznym NAWA w dwóch turach: do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 15:00) oraz od 1 września do 30 listopada 2021 r. (do godz. 15:00) lub do wyczerpania budżetu programu.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Wnioski proszę składać w formie elektronicznej do Biura Nauki (do p. Justyny Bednarz; justyna.bednarz@up.krakow.pl). Z uwagi na ograniczenie w liczbie wniosków, które może złożyć wnioskodawca (max. 3 wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów) będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow.