Aktualności

NCN. Konkursy Maestro13 i Sonata Bis11

  • access_time 16 czerwca 2021
  • person administratorbn

Dział Nauki uprzejmie informuje, że na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiło się ogłoszenie o otwarciu nowych konkursów w ramach badań podstawowych.

#MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.
#SONATABIS daje możliwość utworzenia nowego zespołu badawczego, którego kierownikiem może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zakończenie naboru: 15 września 2021 r.