Przejdź do treści

NCN. Wyniki OPUS 21 i PRELUDIUM 21

NCN. Wyniki OPUS 21 i PRELUDIUM 21

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS oraz PRELUDIUM. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie, znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. dr hab. Bożena Popiołek, mgr Aleksandra Huczek, mgr Michał Filipczuk, mgr Zbigniew Słuszkiewicz

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie OPUS 21:

kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek (Instytut Historii i Archiwistyki)
tytuł projektu: Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie,
kultura, funkcje
przyznane środki: 799 328 zł

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie PRELUDIUM 21:

kierownik projektu: mgr Aleksandra Huczek
tytuł projektu: Wokół hipotezy Karlssona-Nussbauma
przyznane środki: 80 276 zł

kierownik projektu: mgr  Michał Filipczuk
tytuł projektu: Epistemiczna krytyka literacka. Modele sceptycyzmu w Stanleya Cavella odczytaniach
Szekspira.
przyznane środki: 140 376 zł

kierownik projektu: mgr  Zbigniew Słuszkiewicz
tytuł projektu: Pragmatyczny zwrot ucieleśnionego poznania a kategoria „podmiotu motywowanego
moralnie” Marka Rowlandsa
przyznane środki: 139 086 zł