Przejdź do treści

NCN. Wyniki konkursu MINIATURA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnie wyniki konkursu MINIATURA 5. Wśród naukowców, którym w bieżącym roku przyznane zostało finansowanie, znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego:

Dr Piotr Puchalski (Instytut Historii i Archiwistyki)
tytuł: Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce.
przyznane środki: 49 253 zł

Dr Natalia Józefacka (Instytut Psychologii)
tytuł: Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe.
przyznane środki: 23 035 zł

Dr Rafał Kroczak (Instytut Geografii)
tytuł: Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym.
przyznane środki: 44 440 zł

Dr Magdalena Ryszka-Kurczab (Instytut Filologii Polskiej)
tytuł: Dysputy wyznaniowe w Polsce i na Litwie (XVI i XVII).
przyznane środki: 17 623 zł

Dr Grzegorz Migdałek (Instytut Biologii)
tytuł: Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych.
przyznane środki: 49 302 zł

Dr Beata Deręgowska (Instytut Matematyki)
tytuł: Stałe projekcji.
przyznane środki: 37 455 zł

Dr Karolina Czernecka (Instytut Psychologii)
tytuł: Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania.
przyznane środki: 14 190 zł

Serdecznie gratulujemy!