Przejdź do treści

UCHWAŁA Nr 25/2022 KOMISJI EWALUACJI 

UCHWAŁA Nr 25/2022 KOMISJI EWALUACJI  dnia 12 lipca 2022 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Nr 21/2022 KOMISJI EWALUACJI NAUKI z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ewaluowanych podmiotów prowadzących działalność naukową w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych oraz
uchwały Nr 22/2022 KOMISJI EWALUACJI NAUKI z dnia 14 czerwca 2022 r.w sprawie kategorii naukowej A+ proponowanej dla ewaluowanych podmiotów prowadzących działalność naukową w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych

link do uchwały: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchwaly-komisji-ewaluacji-nauki

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

W wykazie kategorii naukowych przyznanych w 2022 r. podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazło się 1145 podmiotów. Z czego 65 otrzymało kategorię A+ uzyskało 65 podmiotów, A – 323 podmioty, B+ – 582, B – 139, natomiast C – 36

Decyzje zostały wydane w przewidzianym przepisami terminie i wysłane na elektroniczne skrzynki podawcze ewaluowanych podmiotów. Mogą one także zapoznać się z wynikami oceny i opiniami ekspertów w module SEDN, stanowiącym część systemu POL-on. Wraz z decyzjami w sprawie przyznania kategorii naukowych załączono instrukcję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Moduł Odwołania -SEDN -Instrukcja dostępna jest pod linkiem- https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/modul-odwolania/