Przejdź do treści

NCN. Wyniki konkursu MINIATURA 6


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 6. Wśród naukowców, którym w bieżącym roku przyznane zostało finansowanie, znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego:

Dr Hanna Dębska (Instytut Prawa i Ekonomii)
tytuł: Pole prawne w Polsce – struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki.
przyznane środki: 47 729 zł

Dr Jakub Oliwa (Instytut Biologii)
tytuł: Ekofizjologiczne podłoże odpowiedzi stresowej epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu.
przyznane środki: 23 551 zł

Dr Mateusz Drozdowski (Instytut Historii i Archiwistyki)
tytuł: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991).
przyznane środki: 24 776 zł

Serdecznie gratulujemy!