Przejdź do treści

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu dla młodych naukowców


Młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokość 28 tys. zł. Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Wnioski można składać do 31 października br.
Więcej informacji na stronie: https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2023/