Dział Nauki – Biuro Badań i Projektów

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2021

Ustawa 2.0

Szkolenia związane z Ustawą 2.0

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik (7.03.2019)

Klasyfikacja działalności naukowej zgodna z ustawą 2.0

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe i artystyczne zgodna z ustawą 2.0 (20.09.2018)

Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych 20.12.2019