Granty

Biurze Badań i Projektów zajmuje się pozyskiwaniem, uruchamianiem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków na działalność naukowo-badawczą finansowaną ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Dokumentem regulującym kwestie projektów badawczych i rozwojowych  w Uniwersytecie Pedagogicznym jest, wprowadzony decyzją Prorektora ds. Nauki, Regulamin_przygotowania_realizacji_i_rozliczania_projektów_badawczych_i_badawczo_rozwojowych

Do programów cieszących się największą popularnością należą konkursy organizowane przez:

Narodowe Centrum Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickie (NAWA)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komisja Europejska Horyzont 2020

Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Obecnie w Uniwersytecie realizowane są 64 projekty badawcze oraz programy upowszechniające naukę koordynowane przez Biuro Badań i Projektów. Działania finansowane są ze źródeł zewnętrznych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz fundusze międzynarodowe.

Ogłoszenia o bieżących konkursach zamieszczane są w zakładce AKTUALNOŚCI