Biuro Nauki

Granty

Biuro Nauki zajmuje się pozyskiwaniem, uruchamianiem, wydatkowaniem i rozliczaniem środków na działalność naukowo-badawczą finansowaną ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Ogłoszenia o bieżących konkursach zamieszczane są w zakładce AKTUALNOŚCI

Do programów cieszących się największą popularnością należą konkursy organizowane przez:

Narodowe Centrum Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickie (NAWA)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Komisja Europejska Horyzont 2020

Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Obecnie w Uniwersytecie realizowanych jest 45 projektów badawczych koordynowanych przez Biuro Nauki. Projekty finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz fundusze międzynarodowe.