Biuro Nauki

Działania upowszechniające

Działania koordynowane przez Biuro Nauki

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizacja

Konkurs/Finansowanie

Środki finansowe ogółem (PLN)

Instytucja/Jednostka realizująca

Status projektu

416137 Małopolska Noc Naukowców 2018-2019 dr Bartłomiej Zyśk 2019 Premia na Horyzoncie
Horyzont 2020
19739 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zakończony
818217 Małopolska Noc Naukowców 2018-2019 (Małopolska Researchers’Night 2018-2019) dr Bartłomiej Zyśk 2018-2019 działanie „Maria Skłodowska-Curie”
Horyzont 2020
23 000 euro Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zakończony
775/P-DUN/2017  zadanie 1 Udostępnienie w open access na platformie wydawnictwa De Gruyter czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2017-2018 DUN
MNiSW
6 600 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony
775/P-DUN/2017 zadanie 2 Uzyskanie dostępu do platformy CrossCheck w celu weryfikacji oryginalności prac składanych do Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica ; prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2017-2018 DUN
MNiSW
3 300 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony
589/P-DUN/2017 zadanie 1 Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa 2017-2018 DUN
MNiSW
177 970 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony
589/P-DUN/2017 zadanie 2 Organizacja konferencji „Political functions of urban spaces througt the ages” prof. dr hab. Zdzisław Noga 2017 DUN
MNiSW
12 500 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany
589/P-DUN/2017 zadanie 3 Organizacja konferencji „The XVIII-TH Risk Factors of Food Chain” dr Łukasz Binkowski 2017 DUN
MNiSW
8 364 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny Zakończony – Zrealizowany
533/P-DUN/2016 Elektroniczne opracowanie formalne i rzeczowe dziewiętnastowiecznych druków galicyjskich; Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej dr Stanisław Jacek Skórka 2016 DUN
MNiSW
30 567 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1173/P-DUN/2015 Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego z jednoczesnym uzupełnianiem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”; Budowa Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Pedagogicznego; Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim dr Stanisław Jacek Skórka 2015-2016 DUN
MNiSW
155 143 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
633330- Power2Nights- European Researches’Night Małopolska Noc Naukowców 2014-2015 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak 2014-2016 Horyzont 2020 118054,64 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony – Zrealizowany
1061/P-DUN/2014 Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnieniem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”; Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim dr Stanisław Jacek Skórka 2014-2015 DUN
MNiSW
176 400 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
677/P-DUN/2013 Elektroniczne opracowanie księgozbioru Biblioteki Głównej UP; Rozbudowa kolekcji językowej z literatury romańskiej dr Stanisław Jacek Skórka 2013-2014 DUN
MNiSW
88 000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1086/P-DUN/2013 Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej; Budowa cyfrowej kolekcji „Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego” dr Stanisław Jacek Skórka 2013-2014 DUN
MNiSW
147 540 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1096/P-DUN/2013 Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.:” Kobieta w mozaice kulturowej – wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej” dr hab. Zofia Szarota 2013 DUN
MNiSW
28 300 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony – Zrealizowany
864/P-DUN/2012 Wydzielenie cennych zbiorów z zakresu dydaktyki i utworzenie kolekcji „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”. Rozbudowa kolekcji językowych w zintegrowanym systemie informacji naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego dr Stanisław Jacek Skórka 2012-2013 DUN
MNiSW
41000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany