Biuro Nauki

Działania upowszechniające

Działania koordynowane przez Biuro Nauki

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizacja

Konkurs/Finansowanie

Środki finansowe ogółem (PLN)

Instytucja/Jednostka realizująca

Status projektu

W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Śmierć. koordynator – Bożena Popiołek 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 9000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
Archiwa ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania koordynator – Dorota Drzewiecka 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 9000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
Wystwiennictwo sztuki polskiej za granica w latach 1918-2019: kuratorzy, festiwale, instytucje koordynator – Małgorzata Kaźmierczak 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 9000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
Obraz Polski w społeczeństwie belgijskim w XX i XXI w koordynator – Józef Łaptos 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 4500 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
Niepełnosprawność-Instytucje-Wolontariat. Wczoraj, dzisiaj i jutro 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 9000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
Cracow Colloquium on f-elektron systems (CCFES2020) koordynator – Hou Kim Ngan Nhu-Tarnawska 2020 Krakowskie Konferencje Naukowe 2020 9000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umowa jeszcze nie została podpisana
DNK/SP/462393/2020 History as an Instrument of Contemporary International Conflicts – 2nd edition prof. dr hab. Jan Rydel 2020-2022 Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych 121 105 (kwota wnioskowana – 109 000) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji
DNM/SP/463520/20201 Sztuczna inteligencja na wojnie – analiza prawnomiędzynarodowa dr Kaja Kowalczewska 2020-2021 Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych 37 037 (kwota dofinansowania przez MNISW – 33 334) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji
DNK/SP/465063/2020 Pokoleniowy potencjał polityki dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP 2020 Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych 61 816(kwota dofinansowania przez MNISW – 55 635) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji
SONB/SP/462595/20201 Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej dr Stanisław Skórka 2020-2021 Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 103 807(kwota dofinansowania przez MNISW – 93 307) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji
SONB/SP/465103/2020 Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych dr Stanisław Skórka 2020-2021 Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 238 300(kwota dofinansowania przez MNISW – 213 300) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji
W/I/1529/PI/53/2019 Dofinansowanie konferencji – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach współpracy polsko-ukraińskiej pt. „Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych” dr Joanna Podgórska-Rykała 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Politologii w trakcie realizacji
W/I/1543/PI/54/2019 Dofinansowanie konferencji – II International Conference on Child Foreign/Second Language Learning (CFSLL). Facing heterogeneity in the young learner classroom. dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Filologiczny w trakcie realizacji
W/I/2941/PI/96/2019 Dofinansowanie konferencji – Granice i Pogranicza – dziedzictwo pogranicza. prof. dr hab. Bożena Popiołek 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny w trakcie realizacji
W/I/2349/PI/74/2019 Dofinansowanie konferencji – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historia-Pamięć-Tożsamość: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma pamięci. dr Agnieszka Słaby 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny w trakcie realizacji
Rezygnacja Dofinansowanie konferencji – ECC 2019 – The 6th Euro-China Conference on Intelligent Data Analysis and Applications, September 24-26, 2019, Kraków, Poland prof. dr hab. Marek. R. Ogiela, dr hab. Lidia Ogiela prof. UP 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny umowa nie została podpisana
W/I/1158/PI/31/2019 Dofinansowanie konferencji – Międzynarodowa Konferencja Naukowa AUTYZM–PEDAGOGIKA I MEDYCYNA RĘKA W RĘKĘ dr hab. Danuta Wolska 2019 Krakowskie Konferencje Naukowe 2019 7000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny w trakcie realizacji
357/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Res Gestae. Czasopismo Historyczne. Redaktor naczelny – prof. dr hab. Mariusz Wołos 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych
MNiSW
48 529 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
364/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Studia de Cultura Redaktor naczelny – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 60 141 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
363/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica Redaktor naczelny – dr hab. Magdalena Roszczynialska 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 51 457 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
361/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica Redaktor naczelny – prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 37 318 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
358/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica Redaktor naczelny – prof. dr hab.Stanisław Koziara 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 52 611 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
365/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Przedsiębiorczość – Edukacja Redaktor naczelny – dr Tomasz Rachwał 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 117 411 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
360/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria Redaktor naczelny – prof. dr hab. Piotr Borek 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 79 199 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
359/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactiam Biologiae Pertinentia Redaktor naczelny – dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 118 646 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
366/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Argument: Biannual Philosophical Journal Redaktor naczelny – dr hab. Marzena Jakubczak, prof. UP 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 61 147 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
362/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Labor et Educatio Redaktor naczelny – dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 82 362 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
367/WCN/2019/1 Wsparcie dla czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Redaktor naczelny – prof. dr hab. Zofia Budrewicz 2019-2020 Wsparcie dla czasopism naukowych                                      MNiSW 65 647 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
616/P-DUN/2019 Wydanie numeru czasopisma Labor et Educatio w wersji anglojęzycznej dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP 2019-2020 DUN
MNiSW
24 297 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny rozwiązanie umowy
416137 Małopolska Noc Naukowców 2018-2019 dr Bartłomiej Zyśk 2019 Premia na Horyzoncie
Horyzont 2020
19 739 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trakcie realizacji
818217 Małopolska Noc Naukowców 2018-2019 (Małopolska Researchers’Night 2018-2019) dr Bartłomiej Zyśk 2018-2019 działanie „Maria Skłodowska-Curie”
Horyzont 2020
23 000 euro Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z trakcie realizacji
775/P-DUN/2017  zadanie 1 Udostępnienie w open access na platformie wydawnictwa De Gruyter czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2017-2018 DUN
MNiSW
6 600 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony
775/P-DUN/2017 zadanie 2 Uzyskanie dostępu do platformy CrossCheck w celu weryfikacji oryginalności prac składanych do Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica ; prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2017-2018 DUN
MNiSW
3 300 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony
589/P-DUN/2017 zadanie 1 Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa 2017-2018 DUN
MNiSW
177 970 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony
589/P-DUN/2017 zadanie 2 Organizacja konferencji „Political functions of urban spaces througt the ages” prof. dr hab. Zdzisław Noga 2017 DUN
MNiSW
12 500 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Humanistyczny Zakończony – Zrealizowany
589/P-DUN/2017 zadanie 3 Organizacja konferencji „The XVIII-TH Risk Factors of Food Chain” dr Łukasz Binkowski 2017 DUN
MNiSW
8 364 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Geograficzno-Biologiczny Zakończony – Zrealizowany
533/P-DUN/2016 Elektroniczne opracowanie formalne i rzeczowe dziewiętnastowiecznych druków galicyjskich; Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej dr Stanisław Jacek Skórka 2016 DUN
MNiSW
30 567 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1173/P-DUN/2015 Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego z jednoczesnym uzupełnianiem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”; Budowa Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Pedagogicznego; Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim dr Stanisław Jacek Skórka 2015-2016 DUN
MNiSW
155 143 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
633330- Power2Nights- European Researches’Night Małopolska Noc Naukowców 2014-2015 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak 2014-2016 Horyzont 2020 118054,64 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Zakończony – Zrealizowany
1061/P-DUN/2014 Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnieniem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”; Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim dr Stanisław Jacek Skórka 2014-2015 DUN
MNiSW
176 400 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
677/P-DUN/2013 Elektroniczne opracowanie księgozbioru Biblioteki Głównej UP; Rozbudowa kolekcji językowej z literatury romańskiej dr Stanisław Jacek Skórka 2013-2014 DUN
MNiSW
88 000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1086/P-DUN/2013 Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej; Budowa cyfrowej kolekcji „Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego” dr Stanisław Jacek Skórka 2013-2014 DUN
MNiSW
147 540 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
1096/P-DUN/2013 Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.:” Kobieta w mozaice kulturowej – wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej” dr hab. Zofia Szarota 2013 DUN
MNiSW
28 300 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny Zakończony – Zrealizowany
864/P-DUN/2012 Wydzielenie cennych zbiorów z zakresu dydaktyki i utworzenie kolekcji „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”. Rozbudowa kolekcji językowych w zintegrowanym systemie informacji naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego dr Stanisław Jacek Skórka 2012-2013 DUN
MNiSW
41000 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Biblioteka Główna Zakończony – Zrealizowany
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie W realizacji