• Dokumenty potrzebne do zgłoszenia projektu badawczego:

Zgłoszenie projektu badawczego

Oświadczenie autora projektu

Oświadczenie kierownika jednostki

 

Prosimy dostarczenie do nas w/w dokumentów wraz z niezbędnymi pieczątkami i podpisami.

Wybierz instytucję finansującą: