Przejdź do treści

Jak złożyć wniosek?

 REGULAMIN  Przygotowania, Realizacji i Rozliczania Projektów:

https://intranet.up.krakow.pl/Prorektor_DS_Nauki/Shared%20Documents/Zarz%C4%85dzenia/2021/RN2021Z02.pdf

  • Dokumenty potrzebne do zgłoszenia projektu badawczego:

Zgłoszenie projektu

Oświadczenie autora projektu

Oświadczenie kierownika jednostki

 

W przypadku planowanego zatrudnienia kierownika projektu/wykonawców na podstawie umowy o pra w projekcie badawczym wymagane jest złożenie razem z wersją ostateczną wniosku podpisanej promesy dotyczącej utworzenia nowego miejsca pracy. Dokumenty powinny zostać podpisane przez Kierownika Jednostki (Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry) oraz Dziekana Wydziału.
zał. nr 5/1 – w przypadku zatrudnienia kierownika projektu
, lub

zał. nr 5/2 – w przypadku zatrudnienia osoby na stanowisku typu post doc lub specjalistycznym stanowisku pomocniczym)

Prosimy dostarczenie do nas w/w dokumentów wraz z niezbędnymi pieczątkami i podpisami.

 

  • Przydatne przy składaniu wniosku:

– Dane Uniwersytetu Pedagogicznego do wniosków w OSF

– Plan zarzadzania danymi

Wybierz instytucję finansującą: