Zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami Biura Badań i Projektów:

 

Katarzyna  Friedlein  – WójtowiczKierownik Działu Nauki  – pok. 101, tel. (12) 662 60 43,

katarzyna.friedlein-wojtowicz@up.krakow.pl

–  organizacja i nadzór nad pracą Działu Nauki.


 

POK. 102, tel. (12) 662 63 28

Anetta Podsiadło, anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, SPUB, granty aparaturowe (MEiN).

 

POK. 103, tel. (12) 662 63 87

Paulina Natkaniec, paulina.natkaniec@up.krakow.pl

– projekty: NCN (SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, ETIUDA, projekty międzynarodowe), Horyzont 2020,  NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – PROM, pula Prorektora, pula inwestycyjna Rektora, pula kosztów pośrednich kierowników projektów, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, POLON.

Justyna Bednarz, justyna.bednarz@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), Horyzont 2020, Horyzont Europa (2021-2027), projekty międzynarodowe współfinansowane (MEiN), NCBR (projekty krajowe), NAWA, POLON.

 

POK. 104, tel. (12) 662 62 84

Magdalena Lisowska, magdalena.lisowska@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), NPRH, Diamentowy Grant (MEiN), FNP, urlopy naukowe, POLON.

Agata Marczek-Ludwikowska, agata.marczek-ludwikowska@up.krakow.pl

– projekty: NCN (Preludium), Krakowskie Konferencje Naukowe, Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Nauka dla Społeczeństwa, POLON.