Biuro Nauki

Zespół

 

Kierownik Biura  Katarzyna  Friedlein  – Wójtowicz – pok. 101, tel. (12) 662 60 43, e-mail: katarzyna.friedlein-wojtowicz@up.krakow.pl

–  organizacja i nadzór nad pracą Biura, koordynacja ewaluacji jakości działalności naukowej, POLON, sprawozdawczość z działalności naukowej, urlopy naukowe, stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

Anetta Podsiadło – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność statutowa, działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, SPUB, granty aparaturowe (MEiN).

 

Paulina Karteczka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: paulina.karteczka@up.krakow.pl

– projekty: NCN (SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, ETIUDA, projekty międzynarodowe), Horyzont 2020,  NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – PROM, pula Prorektora, pula inwestycyjna Rektora, pula kosztów pośrednich kierowników projektów.

 

Magdalena Lisowska – pok. 104, tel. (12) 662 6284, e-mail: magdalena.lisowska@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), NPRH, Diamentowy Grant (MNISW).

 

Tomasz Chrząszcz – pok. 102, tel. (12) 662 6328, e-mail: tomasz.chrzaszcz@up.krakow.pl

– projekty: NCN (Preludium), FNP, działalność upowszechniająca naukę, POLON, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, Krakowskie Konferencje Naukowe, oświadczenia dotyczące działalności naukowej pracowników, Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

 

Justyna Bednarz  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: justyna.bednarz@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), Horyzont 2020, Horyzont Europa (2021-2027), projekty międzynarodowe współfinansowane (MNISW), NCBR (projekty krajowe), NAWA.