Przejdź do treści

Zespół

Liudmyla Bakhmach – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: liudmyla.bakhmach@up.krakow.pl

– program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) e-mail: idub@up.krakow.pl

-Pula Prorektora.

 

Anetta Podsiadło – p.o. Kierownika Działu Nauki

pok. 101, tel. (12) 662 6043, e-mail: anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, SPUB, granty aparaturowe (MEiN), granty inwestycyjne, stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

 

Marta Żołnierek – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: marta.zolnierek@up.krakow.pl

– działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, sprawozdawczość, Oświadczenia-ewaluacja jakości działalności naukowej, pula Prorektora, pula inwestycyjna Rektora, pula kosztów pośrednich kierowników projektów.

 

Karolina Strużycka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: karolina.struzycka@up.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: karolina.struzycka

– projekty: NCN (SONATA, SONATA BIS, MAESTRO,PRELUDIUM,MINIATURA, projekty międzynarodowe),Horyzont 2020, Horyzont Europa (2021-2027), NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – PROM, Małopolska Noc Naukowców, POLON.

 

Dorota Stopyra   pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: dorota.stopyra@up.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: dorota.stopyra

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA,PRELUDIUM), Horyzont 2020, Horyzont Europa (2021-2027), projekty międzynarodowe współfinansowane (MEiN), NCBR (projekty krajowe), ,Małopolska Noc Naukowców, POLON.

 

Agnieszka Gniewek-Rup – pok. 104, tel. (12) 662 62 84, e-mail: agnieszka.gniewek-rup@up.krakow.pl

login do ZSUN/OSF:

– projekty:projekty współfinansowane (MEiN), NPRH, NAWA -Granty Interwencyjne, urlopy naukowe, POLON.

 

Alicja Sołtys – pok. 104, tel. (12) 662 62 84, e-mail: alicja.soltys@up.krakow.pl

login do ZSUN/OSF: alicja.soltys

– projekty: Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Nauka dla Społeczeństwa, FNP, NPRH, Krakowskie Konferencje Naukowe, POLON.