Biuro Nauki

Podział obowiązków – KONTAKT

Alicja Król – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, (12) 662 60 43, e-mail: alicja.krol@up.krakow.pl

– zastępca Kierownika Biura –  organizacja i nadzór nad pracą Biura, koordynacja ewaluacji jakości działalności naukowej, POLON, sprawozdawczość z działalności naukowej, urlopy naukowe, zgłoszenia patentowe, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, oświadczenia dotyczące działalności naukowej pracowników

 

Anetta Podsiadło – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność statutowa, działalność naukowa w ramach funduszu badawczego dyscyplin oraz funduszu doktorskiego, SPUB, granty aparaturowe (MNiSW)

 

Paulina Karteczka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: paulina.karteczka@up.krakow.pl

– projekty: NCN (SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, ETIUDA, projekty międzynarodowe), Horyzont 2020,  NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – PROM, pula Prorektora, pula inwestycyjna Rektora, pula kosztów pośrednich kierowników projektów.

 

Magdalena Lisowska – pok. 104, tel. (12) 662 6284, e-mail: magdalena.lisowska@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), NPRH, Diamentowy Grant (MNISW).

 

Tomasz Chrząszcz – pok. 102, tel. (12) 662 6284, e-mail: tomasz.chrzaszcz@up.krakow.pl

– projekty NCN (Preludium), FNP, działalność upowszechniająca naukę, POLON, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, Krakowskie Konferencje Naukowe, Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

 

Justyna Bednarz  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: justyna.bednarz@up.krakow.pl

– projekty: NCN (MINIATURA, OPUS, SONATINA), Horyzont 2020,  projekty międzynarodowe współfinansowane (MNISW), NCBR (projekty krajowe), NAWA.