Biuro Nauki

Podział obowiązków – KONTAKT

Jan Kałużny pok. 101, tel. (12) 662 60 43, e-mail: jan.kaluzny@up.krakow.pl

– Kierownik Biura – organizacja i nadzór nad pracą Biura

 

Alicja Król – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: alicja.krol@up.krakow.pl

– zastępca Kierownika Biura –  koordynacja ewaluacji jakości działalności naukowej, POLON, sprawozdawczość z działalności naukowej, urlopy naukowe, zgłoszenia patentowe, stypendia dla wybitnych młodych naukowców, oświadczenia dotyczące działalności naukowej pracowników

 

Anetta Podsiadło – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność statutowa, SPUB, granty aparaturowe (MNiSW)

 

Paulina Karteczka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: paulina.karteczka@up.krakow.pl

– projekty NCN (Sonata, międzynarodowe), Horyzont 2020,  NCBR (projekty międzynarodowe), NAWA – w zakresie projektów badawczych, narzuty na badania naukowe

 

Magdalena Lisowska – pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: magdalena.lisowska@up.krakow.pl

– projekty NCN (Opus, Miniatura, Sonata Bis, Maestro, Sonatina), NPRH, Diamentowy Grant (MNISW), koszty pośrednie kierowników projektów

 

Tomasz Chrząszcz – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: tomasz.chrzaszcz@up.krakow.pl

– projekty NCN (Preludium), FNP, działalność upowszechniająca naukę, DUN, POLON, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, Krakowskie Konferencje Naukowe

 

Justyna Bednarz  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: justyna.bednarz@up.krakow.pl

– projekty NCN (międzynarodowe, fundusze norweskie), Horyzont 2020,  projekty międzynarodowe współfinansowane (MNISW), NCBR (projekty krajowe), projekty NCN (Opus, Miniatura, Sonata Bis, Maestro, Sonatina)