Biuro Nauki

Podział obowiązków – KONTAKT

Jan Kałużny pok. 101, tel. (12) 662 60 43, e-mail: jan.kaluzny@up.krakow.pl

– Kierownik Biura – organizacja i nadzór nad pracą Biura

 

Alicja Król – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: alicja.krol@up.krakow.pl

– zastępca Kierownika Biura –  koordynacja ewaluacji jakości działalności naukowej, POLON, sprawozdawczość z działalności naukowej, urlopy naukowe, promocje doktorskie i habilitacyjne, zgłoszenia patentowe

 

Anetta Podsiadło – pok. 102, tel. (12) 662 63 28, e-mail: anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

– działalność statutowa, SPUB

 

Paulina Karteczka  pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: paulina.karteczka@up.krakow.pl

– projekty NCN (Sonata, międzynarodowe), Horyzont 2020,  NCBIR, NAWA – w zakresie projektów badawczych, narzuty na badania naukowe

 

Daniela Pogorzelska – pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: daniela.pogorzelska@up.krakow.pl

– projekty NCN (Opus, Miniatura, Sonata Bis, Maestro, Sonatina), NPRH, konkursy MNiSW, koszty pośrednie kierowników projektów

 

Tomasz Chrząszcz – pok. 103, tel. (12) 662 63 87, e-mail: tomasz.chrzaszcz@up.krakow.pl

– projekty NCN (Preludium), FNP, działalność upowszechniająca naukę, DUN, POLON