Przejdź do treści

Projekty Narodowego Centrum Nauki

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizacja

Konkurs/Finansowanie

Środki finansowe ogółem (PLN)

DEC-2022/06/X/NZ4/00546 Ekofizjologiczne podłoże odpowiedzi stresowej epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. na zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu. dr Jakub Oliwa 2022-2023 MINIATURA; edycja 6 NCN 23 551
DEC-2022/06/X/HS3/00760 Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991). dr Mateusz Drozdowski 2022-2023 MINIATURA; edycja 6 NCN 24 776
DEC-2022/06/X/HS5/00524 Pole prawne w Polsce – struktura rynku usług prawniczych a świat akademicki. dr Hanna Dębska 2022-2023 MINIATURA; edycja 6 NCN 47 729
DEC-2022/06/X/HS5/00352 Konstrukcja nadużycia prawa w unijnym i krajowym prawie spółek. dr Ariel Mucha 2022-2023 MINIATURA; edycja 6 NCN 24 750
DEC-2022/06/X/ST10/00397 Transformacja układów korytowych rzek karpackich w XIX-XXI wieku. dr Karol Witkowski 2022-2023 MINIATURA; edycja 6 NCN 27 858
2021/41/N/ST1/02968 Wokół hipotezy Karlssona-Nussbauma. mgr Aleksandra Huczek 2022-2024 PRELUDIUM; edycja 20 NCN 80 276
2021/41/N/HS1/04208 Pragmatyczny zwrot ucieleśnionego poznania a kategoria „podmiotu motywowanego moralnie” Marka Rowlandsa. mgr Zbigniew Słuszkiewicz 2022-2024 PRELUDIUM; edycja 20 NCN 139 086
2021/41/N/HS1/03172 Epistemiczna krytyka literacka. Modele sceptycyzmu w Stanleya Cavella odczytaniach Szekspira. mgr Michał Filipczuk 2022-2025 PRELUDIUM; edycja 20 NCN 140 376
2021/05/X/HS3/00186 Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje. prof. dr hab. Bożena Popiołek 2022-2026 OPUS; edycja 21 NCN 799 328
2021/05/X/HS6/00229 Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe. dr Natalia Józefacka 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 23 035
2021/05/X/NZ8/01134 Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych dr Grzegorz Migdałek 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 49 302
2021/05/X/ST1/01212 Stałe projekcji. dr Beata Deręgowska 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 37 455
2021/05/X/HS6/01338 Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania dr Karolina Czernecka 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 14 190
2021/05/X/ST10/00532 Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym. dr Rafał Kroczak 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 44 440
2021/05/X/HS2/01255 Dysputy wyznaniowe w Polsce i na Litwie (XVI i XVII) dr Magdalena Ryszka-Kurczab 2021-2022 MINIATURA; edycja 5 NCN 17 623
2020/37/N/HS1/01989 Interpretując Euklidesa mgr Anna Petiurenko 2021-2024 PRELUDIUM; edycja 19 NCN 100 800
2020/37/N/HS6/00779 Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji mgr Krystian Dariusz Macheta 2021-2024 PRELUDIUM; edycja 19 NCN 207 919
2019/35/B/ST10/00129 Czynniki wpływające na abiotyczną i biologiczną erozję ołowianej amunicji w środowisku dr hab., prof. UP Łukasz Binkowski 2020-2022 OPUS 18, NCN 612 600
2019/33/B/HS5/00353 Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji czy plebiscytu? prof. dr hab. Jacek Sroka 2020-2023 OPUS 17, NCN 351 820
0170/NPRH8/H22/87/2019 „Naukowy przekład i krytyczne opracowanie wybranych tomów „Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sorena Kierkegaarda” dr hab. prof. UP Antoni Szwed 2020-2024 MNISW NPRH 8 295 022
2019/35/B/ST1/00723 Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej prof. dr hab. Tomasz Szemberg 2020-2023 Opus, edycja 18 NCN 324 000
2019/33/N/HS1/02045 Bernard Bolzano i nauki kognitywne mgr Marlena Fila 2020-2023 Preludium, edycja 17 115 360
2018/31/D/ST1/00177 Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych dr Piotr Pokora 2019-2023 Sonata, edycja 14 428 400
2018/31/N/HS6/03976 Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące donauczaniamatematyki jako kolejnego przedmiotu mgr Barbara Pieronkiewicz 2019-2022 Preludium, edycja 16                      NCN 161 360
2018/31/N/ST1/02101 Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne mgr Jakub Kabat 2019-2022 Preludium, edycja 16                      NCN 73 600
2018/31/B/NZ7/03238 Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego Lider projektu: Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, kierownik: dr hab. Sebastian Polak.
Kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Piotr Kulinowski
2019-2023 Opus, edycja 16
NCN
2 445 000
2018/31/B/HS1/03896 Nieskończoność i nieskończenie małe dr hab. Piotr Błaszczyk 2019-2022 Opus, edycja 16
NCN
243 600
2016/23/D/ST8/00014 Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki dr Andrzej Kruk 2017 -2021 Sonata, edycja 12
NCN
409 105
2018/29/N/ST3/00705 Nematyczność elektronowa w nadprzewodnikach żelazowych badana spektroskopią Moessbauera mgr Kamila Komędera 2019-2022 Preludium, edycja 15                      NCN 204 600
2018/30/M/HS3/00153 Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989) prof. Józef Łaptos 2019-2022 Harmonia, edycja 10                     NCN 324 304
2018/29/B/HS4/00847 Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach dr hab. Danuta Halina Piróg 2019-2023 OPUS; edycja 15
NCN
398 224
DIALOG 0255/2018 GIS w historii. Możliwości wykorzystania i popularyzacji współczesnych narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych na przykładzie czynu zbrojnego cichociemnych
dr Agnieszka Polończyk
2018-2021 DIALOG
MNiSW
232 328
2018/28/C/ST1/00339 Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych dr Łucja Farnik 2018-2022 SONATINA, edycja 2
NCN
567 492
2017/26/E/ST9/00703 Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA. dr hab. Andrzej Sławomir Baran 2018-2022 SONATA BIS; edycja 7
NCN
1 918 600
2017/24/C/HS1/00158 Semantyka zmodyfikowanych predykatów dr Olga Poller 2017-2022 SONATINA; edycja 1
NCN
615 378